sylwia gaczorek ask

1

2

3

4

5

 

Gdzie jest siedziba firmy?

Podjęcie własnej działalności gospodarczej ma tą jedną wadę, że już na samym początku musisz wszystko o niej wiedzieć. Wszystko, co jest konieczne do zarejestrowania jej, do złożenia wniosku o dotację, napisania biznesplanu. Jedną z rzeczy, która jest bardzo ważna, a o której nie myślimy za dużo jest wybór miejsca siedziby firmy. Każda firma ma swoją siedzibę. Określenie siedziba to po prostu miejsce wykonywania działalności. To adres podany we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Dlatego przed złożeniem wniosku trzeba wiedzieć gdzie to będzie. Może nią być lokal własny, wynajęty lub wydzierżawiony, a nawet własne mieszkanie. Warunkiem jest posiadanie prawa do użytkowania danego lokalu. Jeżeli we własnym mieszkaniu wydzielimy część firmową, w której będziemy przyjmować interesantów i wykonywać pracę, to część kosztów eksploatacyjnych ponoszonych w domu można zaliczać do kosztów firmowych i odliczać od przychodu. To bardzo korzystne rozwiązanie, które znacznie ogranicza ponoszenie kosztów. Nie trzeba wydawać na wynajem ani na dojazdy do pracy. Poza tym warto wiedzieć, że to miejsce zamieszkania decyduje, w którym miejscu mamy rozliczać PIT naszej firmy. Z kolei VAT zależy od siedziby firmy. Jeśli pokrywa się ono z miejscem zamieszkania to będziemy rozliczać się w jednym Urzędzie Skarbowym.

Gdzie szukać pomysłu na własny biznes?

Czasami zdarza się, że ktoś chciałby założyć własną działalność gospodarczą, ma potrzebny kapitał i wiedzę na temat księgowości a brak mu pomysłu. Tak prosta z pozoru czynność jak wymyślenie profilu działalności może być nie do przejścia. Ale nie można się poddawać. Trzeba nauczyć szukać inspiracji w codziennym życiu. Najprostszym sposobem jest oczywiście skopiowanie czyjegoś pomysłu i zastosowanie go na przykład w innym regionie. Sprawdzony pomysł to gwarancja sukcesu. Inną możliwością znalezienia pomysłu to obserwowanie, podsłuchiwanie rozmów. Chodzi o to, by orientować się w preferencjach i upodobaniach potencjalnych klientów. Mówi się, że Polacy są najlepsi w narzekaniu. Słuchanie tego, co mówią może się przydać komuś, kto chce założyć firmę. Najlepsi przedsiębiorcy wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom konsumentów. Innym sposobem jest wspólne zastanowienie się z rodziną nad założeniem firmy rodzinnej. Trzeba tylko ustalić, w czym nasza rodzina jest najlepsza i to odpowiednio dostosować do działalności. Bardzo znanym sposobem jest dobór odpowiedniego wykształcenia. Na, przykład wybranie kierunku związanego z fotografią to sposób na założenie studia fotograficznego. Warto pomyśleć nad działalnością związaną z naszym hobby. Można inspirować się nowinkami rynkowymi i z nich czerpać pomysły. Wariantów jest wiele. Trzeba tylko pomyśleć.

Pracownik w firmie

Założenie własnej firmy nie wiąże się wyłącznie z korzyściami finansowymi czy niezależnością. Wiąże się też z szeregiem formalności, które należy dopełnić w wyznaczonym czasie i w odpowiedni sposób. Jednym z tematów, który należy rozważyć przed podjęciem własnej działalności gospodarczej jest kwestia zatrudnienia. Jest to bardzo ważne, ponieważ z procesem zatrudnienia związane są pewne formalności. Otóż należy rozważyć czy zatrudnienie pracownika będzie opłacalne na początku prowadzenia firmy. Poza tym, trzeba wiedzieć, jaki stosunek powinien być pomiędzy tym pracownikiem a pracodawcą zawarty. Umowa o pracę, o dzieło, zlecenia to niektóre formy zatrudnienia, które najczęściej stosowane są na rynku pracy. Pracownik przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie BHP, a także dostarczyć pracodawcy odpowiednie dokumenty z badania lekarskiego, które potwierdzą jego zdolność do pracy na danym stanowisku. Właściciel firmy nie powinien dopuścić pracownika do pracy bez odbycia wyżej wymienionych czynności. W ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia, pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS, do jego obowiązków należy też comiesięczne odliczanie składek ubezpieczenia społecznego. Musi on też w terminie do 30 dni od pierwszego zatrudnienia zgłosić się do Sanepidu i PIP. Konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika oraz otrzymywanego wynagrodzenia.

Dlaczego warto założyć własną firmę?

Czasy kryzysu i zwiększonego bezrobocia stwarzają pewną tendencję. Otóż nie znajdując zatrudnienia, wiele osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Niektórych przerażają formalności i odpowiedzialność, jednak te rzeczy można zakryć krociom pozytywnych aspektów. Jedną z podstawowych zalet jest samodzielność. Własna firma równa się ze stanowiskiem prezesa. Tylko od jej właściciela zależy, co, kiedy i jak ta firma osiągnie. Jedynie on decyduje, kiedy będzie pracował, ile czasu przeznaczy na jej rozwój, wybór metody działania, sposobu negocjacji, strategii marketingowej i wszystko inne, co ma związek z jego firmą zależy tylko i wyłącznie od niego. Ponadto, jedynie od przedsiębiorcy zależy jego wynagrodzenie. W tym przypadku jest ono wprost proporcjonalne do jego nakładu pracy. Innym plusem jest niewątpliwie satysfakcja z prowadzenia własnej działalności oraz z osiąganych wyników swej pracy. Poza tym, właściciel firmy może mieć wpływ na wielkość płaconego podatku dochodowego. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania oraz dokonywanie zakupów firmowych wliczanych w koszty, może odpowiednio pomniejszyć dochód, od którego oblicza się podatek. Założenie własnej firmy to ryzykowne, ale i opłacalne posunięcie. Pewność siebie połączona z dobrym biznesplanem jest gwarancją sukcesu.

Artysta i jego własna firma

Człowiek o artystycznej duszy często nie myśli o pieniądzach. Zależy mu szczególnie na rozwijaniu się w pasji i spełnianiu się w niej. Dlatego zazwyczaj wybiera kształcenie artystyczne i myśli tylko o tej dziedzinie. Jednak zmysł artystyczny nie wyklucza żyłki do interesów. Przykładowo, osoba pasjonująca się fotografią nie musi tylko od czasu do czasu dorobić sobie wykonywaniem zdjęć dla drugich na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Warto pomyśleć o jednoosobowej działalności gospodarczej. Wybranie formy opodatkowania na zasadach ogólnych nie stwarza wielu problemów, a jest korzystne dla większości przedsiębiorców. Połączenie czegoś, co się kocha z możliwością zarabiania na tym to związek niemalże idealny. Do tego dochodzą plusy związane z samozatrudnieniem. Taki jednoosobowy przedsiębiorca opłaca za siebie ZUS, więc ma prawo do emerytury. Dodatkowo, sam dla siebie jest szefem. Nikt nie ustala jego dnia pracy, nie decyduje o jego zarobkach. Właściciel sam ustanawia zasady odpowiednie dla niego samego. Ponadto, na początek można skorzystać z dotacji unijnych. Rozpoczęcie działalności wcale nie jest trudne. Dostępnych jest mnóstwo szkoleń i informacji na ten temat. Wystarczy tylko chcieć i mieć własny, niepowtarzalny sposób na unikalny biznes, który spodoba się potencjalnym konsumentom.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla wolnych zawodów

Formą opodatkowania zarezerwowaną dla niewielu ze znanych nam przedsiębiorców jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Można do nich zaliczyć przede wszystkim wolne zawody, takie jak na przykład tłumacz przysięgły czy księgowy. Ale również właściciele punków gastronomicznych czy robotnicy budowlani i inni mogą z niej skorzystać. Każdy, kto zdecyduje się na tą formę powinien wiedzieć, kiedy będzie ona opłacalna dla jego przedsiębiorstwa. Otóż zdecydowanie nie powinni wybierać jej przedsiębiorcy, którzy generują wysokie koszty. Wynika to z faktu, że ta metoda nie pozwala na zaliczanie ich w koszty firmowe. Poza tym, nie ma możliwości korzystania z odliczeń i ulg. Wysokość podatku dochodowego zależy od osiągniętego przychodu i od niego jest obliczana. Każdy rodzaj działalności, który może rozliczać się tą metodą, ma przypisaną stawkę ryczałtu. Przykładowo, wykonywanie wolnego zawodu objęte jest 20% stawką ryczałtu. To stosunkowo prosta metoda, ponieważ nie ma obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. W prowadzeniu działalności potrzebna jest jedynie ewidencja przychodów. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest metodą, której nie wybieramy na początek prowadzenia firmy, bo zwykle z początku ponosimy duże koszty wyposażenia lokalu, zakupu środków trwałych. Gdy koszty się zmniejszą, ta forma jest już opłacalna.

Karta podatkowa – dla nielicznych przedsiębiorców

Wybór najlepszej formy opodatkowania dla przedsiębiorcy to trudne zadanie. Decydując się na jakąś trzeba wziąć pod uwagę między innymi łatwość prowadzenia księgowości, wysokość generowanych przychodów, koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, rodzaj i zakres działalności. Zdecydowanie najprostszą metodą rozliczania się z podatku dochodowego jest karta podatkowa. Wynika to z braku obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Niewielkie formalności sprawiają, że wiele osób chciałoby z niej skorzystać. Jednak tylko nieliczni mogą wybrać taką formę opodatkowania. Należą do nich między innymi taksówkarze, pielęgniarki i kosmetyczki. Wysokość płaconego podatku nie zależy od osiąganych przychodów czy kosztów. W przeciwieństwie do zasad ogólnych i podatku liniowego, podatek dochodowy jest zależny od rodzaju i zakresu prowadzonego przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych osób, wielkości miejscowości, w której dana firma prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto, skorzystanie z tej metody wyklucza korzystanie z ulg. Z tego wynika, że karta podatkowa jest korzystna dla tego typu przedsiębiorców, którzy osiągają stałe dochody oraz koszty utrzymują się na stałym poziomie. Szczegółowe warunki dotyczące wyboru tej formy rozliczeń są zapisane w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatek liniowy – nie dla początkujących przedsiębiorców

Podstawowa znajomość księgowości jest konieczna, jeśli zamierzasz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Chociażby z tego względu, że już na samym początku musisz dokonać szeregu wyborów, które będą miały wpływ na prowadzenie przedsiębiorstwa. Podstawowym wyborem rzutującym na przyszłe płatności jest wybór formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca zdecydowanie nie powinien wybierać metody liniowej. Wyjątkiem są przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody. Pozostali powinni sobie odpuścić ta metodę. To forma bardzo zbliżona do zasad ogólnych. Stawka podatku jest nieco zwiększona i przez cały czas niezmienna, wynosi 19%. Nawet po przekroczeniu dochodu 85 528 zł, nie podwyższy się, dlatego jest ona dedykowana dla osób osiągających wysokie dochody. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności oraz można rozliczać koszty. Jednak tylko wtedy jest opłacalna, gdy dochody są zawsze wysokie. Składa się na to kilka powodów. Otóż podatek liniowy wyklucza możliwość rozliczania się wraz ze współmałżonkiem. Nie można także korzystać z ulg podatkowych. Na początku prowadzenia firmy trudno przewidzieć przychody. O wiele lepiej jest na początek wybrać inną formę opodatkowania, która będzie sprzyjała niedoświadczonemu przedsiębiorcy, a dopiero wtedy, gdy osiągane przychody będą wysokie, należałoby przejść na podatek liniowy.

Zasady ogólne, jako podstawowa forma opodatkowania

Zdecydowana większość początkujących przedsiębiorców ma niewielka wiedzę związaną z księgowością i dlatego decydują się na prowadzenie działalności na zasadach ogólnych. Wynika to z wielu korzyści, jakie ta forma opodatkowania oferuje. Przede wszystkim, tą formę można wybrać do większości rodzajów działalności gospodarczej. Jest ona dostosowana prawie do każdego profilu działalności. Poza tym stawka podatku dochodowego jest stosunkowo niska. Wynosi 18%, jeśli osiągnięte przychody nie przekraczają 85 528 zł. Jeśli jednak przekroczą one tą kwotę, to nadwyżka ponad 85 528 zł, jest mnożona przez stawkę podatku 32%. Inną zaleta jest to, że w razie braku osiągniętych przychodów, nie musimy płacić podatku dochodowego. Także, jeśli dochód wynosi do 3091 zł, to przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia podatku. Kolejną korzyścią jest możliwość zaliczenia kosztów ponoszonych w trakcie prowadzenia działalności do kosztów firmowych. Ponadto, osoby będące w związku małżeńskim mogą rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem oraz korzystać z ulg podatkowych. Przedsiębiorca decydujący się na ta formę opodatkowania ma obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych. To dla wielu jest minusem, ale biorąc pod uwagę mnogość korzyści, warto się zdecydować na tego typu formę rozliczania się z podatku dochodowego.

Wybór formy opodatkowania

Zakładając własną firmę trzeba się zmierzyć z wieloma dotąd nam obcymi rzeczami. Na samym początku warto poprosić o pomoc kogoś doświadczonego w tej dziedzinie, poczytać w Internecie lub popytać księgowej obeznanej w tym temacie. Przykładowo, bardzo ważnym elementem jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. To nie jest proste zadanie. Taką formę wybiera się raz na rok. W trakcie trwania roku obrotowego nie można jej zmieniać. I właśnie, dlatego trzeba odpowiednio wcześniej przemyśleć, jaki sposób będzie dla nas najlepszy. Przed podjęciem decyzji trzeba rozważyć kilka kwestii. Mianowicie, jaki profil działalności będziemy prowadzić, jakie będą nasze przychody i koszty, czy dużo będziemy mieć kosztów, czy zależy nam na skorzystaniu z ulg oraz o możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem. Odpowiednia wybrana forma opodatkowania sprawi, że prowadzenie działalności gospodarczej będzie bardziej opłacalne dla nas, a przy tym nie sprawi nam problemów przy właściwym rozliczaniu. Wybór formy opodatkowania musimy uwzględnić w formularzu CEIDG-1. Tam właśnie zaznaczamy jedną z czterech form: zasady ogólne, podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba pamiętać, że przy karcie podatkowej należy odpowiednio wypełnić i dołączyć formularz PIT-16.