Archive for the ‘zakładanie firmy’ Category

Przed założeniem firmy

Obecnie coraz więcej osób próbuje swoich sił zakładając rozmaite prywatne działalności gospodarcze. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw systematycznie z roku na rok się zwiększa. Przed założeniem działalności każdy z przyszłych przedsiębiorców powinien zapoznać się z aktualną sytuacją na rynku. Najważniejszym poza znalezieniem odpowiedniego miejsca prowadzenia działalności jest dookreślenie jej profilu. Musimy mieć pewność, co do tego, że nasza firma generować będzie zysk. Warto poznać środowiska niszowe w rynku oraz zorientować się czy w dalszym ciągu na tego typu usługi istnieje popyt. Inną kwestią jest znalezienie odpowiedniego miejsca na siedzibę firmy. W przypadku małych przedsiębiorstw ważnym jest zorientowanie się czy nasza lokalizacja będzie odpowiednio umiejscowiona w miejskiej aglomeracji. Złe położenie powoduje małą ilość potencjalnych klientów oraz zwiększenie kosztów generowanych przez reklamę. Jedną z ostatnich kwestii, na które powinien zwrócić uwagę przyszły przedsiębiorca są możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania w postaci rozmaitych dotacji. Uzyskanie jednej z nich niewątpliwie pomoże w finansowaniu początkowych kosztów jak rachunki, zakup materiałów czy opłacenie pierwszych składek do ZUS.

Skąd wziąć kapitał na założenie firmy?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca się w kierunku samozatrudnienia. Dla wielu wizja założenia własnej firmy wiąże się jednak z perspektywą wniesienia sporego wkładu własnego na tak zwany rozruch początkowy. Świadomość ta deprymuje wielu młodych przedsiębiorców. Jednak w dobie rozwoju gospodarczego istnieją sposoby na szybkie i sprawne zebranie potrzebnego kapitału. W celu zebrania potrzebnych funduszy możemy zwrócić się do kilku instytucji. Pierwszą jest bank, gdzie zaciągamy kredyt gotówkowy na prowadzenie działalności. Rozwiązanie to jest jednak bardzo ryzykowne, gdyż, jeśli nasza firma nie zacznie przynosić pieniędzy, nie będziemy mieli funduszy na zapłatę niezbędnych świadczeń. Banki również nie są chętne na udzielanie kredytów młodym przedsiębiorcom, których przyszła działalność stanowić będzie jedyne źródło finansowania. Innym sposobem sfinansowania początkowego okresu działalności jest ubieganie się o różnego rodzaju dotacje. Obecnie istnieje szerokie spektrum instytucji, do których można wystąpić z podaniem o dodatkowe fundusze. Instytucjami takimi są między innymi urzędy miejskie oraz urzędy pracy. Jeśli profil naszej firmy jest odpowiednio rozszerzony warto również zwrócić się o dotację ze środków europejskich.

Zakładanie działalności krok po kroku – Konto bankowe

Nie istnieje obowiązek używania naszego konta firmowego do każdej transakcji, która wynika z profilu naszej działalności gospodarczej. W celu zapłat bieżących rachunków itd. można używać zarówno prywatnego konta jak i płacić gotówką. Jednak obowiązek użycia konta firmowego pojawia się w przypadku transakcji, której wartość przekracza 15 000 euro. Konto firmowe jest, więc witalnym elementem naszej działalności. O jego założeniu musimy niezwłocznie poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS. W związku z tym wypełniamy wniosek aktualizujący wcześniej wypełniony druk CEIDG. W trakcie wybierania banku, który będzie prowadził konto naszej firmy powinniśmy zwrócić uwagę na następujące szczegóły: jaka jest wysokość opłat za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe; czy istnieje możliwość obsługi konta poprzez Internet/telefon; gdzie znajdują się najbliższe oddziały baku, jego bankomaty oraz wpłat maty. Obecnie wiele placówek posiada możliwość internetowej rejestracji konta. Dzięki temu nie musimy osobiście udawać się do punktu, umowa zostaje do nas przysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Potwierdzenie o założeniu konta przychodzi na nasz adres mailowy w przeciągu kilku dni. Dzięki takiemu szybkiemu rozwiązaniu możemy się skupić na innych aspektach związanych w początkowym prowadzeniem działalności.

Zakładanie działalności krok po kroku – Pieczątka firmowa

Firmowa pieczątka stanowi wizerunek naszej firmy, znacznie ułatwiający załatwianie wszelkiego rodzaju spraw administracyjnych. Nie ma jednak odgórnego wymogu prawnego odnośnie konieczności wyrobienia pieczęci firmowej, jednak posiadanie takowej okazuje się bardzo przydatne. Uzyskanie pieczęci firmowej nie jest sprawą trudną ani skomplikowaną. Posiadanie pieczątki niesie ze sobą również określony przekaz psychologiczny – robi wrażenie oraz podkreśla oficjalność każdego dokumentu. Na większości dokumentów znajduje się pole przeznaczone na pieczątkę firmową jednak jego wypełnienie nie jest obowiązkowe. Najbardziej rygorystyczną instytucją, która w swoich deklaracjach wymaga użycia pieczątki jest bank. Na pieczęci należy umieścić wszelkie dane charakteryzujące naszą firmę. Do danych tych należą: Pełna nazwa firmy, która zawiera w sobie również imię i nazwisko przedsiębiorcy; adres siedziby bądź fili firmy; numer kontaktowy ( numer komórkowy lub stacjonarny); numer regon oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Ostatni element jest opcjonalny, jednak przydaje się w momentach ręcznego wypisywania dokumentów, znacznie oszczędzamy dzięki temu na czasie zamiast spisywać dane firmy można po prostu użyć pieczęci.

Zakładanie działalności krok po kroku – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jednym z kroków stawianych na drodze wiodącej ku założeniu nowej działalności jest udanie się do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy przedsiębiorca nabywa w ZUS-ie podwójną osobowość. W ewidencji występuje on zarówno, jako Płatnik, – którą jest osoba opłacająca składki ubezpieczeniowe zarówno w imieniu swoim jak i zatrudnionych pracowników; oraz Ubezpieczony – występuje tutaj zrównanie przedsiębiorcy do statusu jego pracowników. W przypadku, jeśli wykonywana działalność jest naszym jedynym źródłem dochodu to wypełniamy druk ZUA. Jeśli jednak prowadzona przez nas działalność jest dodatkowym źródłem dochodu, czyli gdy mimo prowadzenia działalności jesteśmy jeszcze gdzieś zatrudnieni to wypełniamy dodatkowo druk ZZA. W przypadku spółek cywilnych jest to druk ZPA. Druki te należy złożyć do siedziby Szusu zaraz po złożeniu wniosku CEIDG. Gdy podczas składania formularza do Szusu nie posiadamy jeszcze numeru REGON to nie wpisujemy go w wyznaczonej rubryce (jednak regon powinien być już nadany). Pamiętajmy, że profil naszej działalności może wiązać się z uzyskaniem określonych koncesji oraz licencji. Zazwyczaj uzyskuje się je w urzędzie miejskim. Dlatego wartym jest odpowiednie wcześniejsze zorientowanie się w nowej sytuacji gospodarczej.

Zakładanie działalności krok po kroku – Urząd Skarbowy

Nasz indywidualny numer NIP pozostaje niezmieniony w przypadku zakładania działalności. Staje on się automatycznie numerem identyfikującym firmę w momencie jej powstania. Jeżeli wcześniej nie posiadaliśmy numeru identyfikacji podatkowej, to zostanie on nam nadany podczas akceptacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy udawać się kilka razy do placówki urzędu celem nadawania oddzielnych numerów. By poznać nasz NIP należy odnieść się do wyszukiwarki przedsiębiorców dostępnej w Internecie. Nasz wpis powinien się pojawić w wyszukiwarce w trakcie trzech dni od daty podpisania wniosku. Najczęściej pojawia się on już na następny dzień. Jest to wygodny sposób dla każdego zakładającego firmę. W przejrzysty sposób w wyszukiwarce uwzględnione są wszystkie dane naszej firmy. Dzięki temu wszelkie zmiany administracyjne oraz formalne mogą być śledzone na bieżąco. Pamiętajmy o odpowiednim wyborze formy opodatkowania tj. czy będziemy płatnikiem VAT czy nie. Podatek VAT płacony jest we właściwym urzędzie znajdującym się w miejscu wykonywanej działalności. W przypadku, gdy posiadamy więcej miejsc wykonywania działalności, gdzie jedno odpowiada miejscu zamieszkania, to możemy w nim rozliczać się z podatku.

Zakładanie działalności krok po kroku – rejestracja internetowa

Obecnie przepisy oraz wymogi odnośnie zarejestrowania oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w Polsce uległy zmianie. Naszym pierwszym krokiem jest wejście na stronę internetową pod adresem firma.Gov.Pl gdzie znajdziemy odnośnik do formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), który powinniśmy wypełnić. Elektroniczne wypełnienie tego dokumentu znacznie ułatwia wszelkie czynności administracyjne związane z rejestracją działalności. Dokument CEIDG stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego urzędu podmiotów gospodarki narodowej, (przy urzędzie tym nadawany jest numer Regon), zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (nadawanie numeru NIP oraz wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych do ZUS (płatnik jest to osoba opłacająca swoją składkę jak i składki swoich pracowników). Przy użyciu tego samego wniosku zgłaszane są wszelkie zmiany odnośnie wszelkich podanych informacji. W przypadku, gdy nie mamy jeszcze nadanego numeru REGON lub NIP, to po jego otrzymaniu nie musimy aktualizować naszych danych w systemie CEIDG, gdyż pojawią się one tam automatycznie po ich nadaniu. W przypadku rejestracji spółek cywilnych każdy z współwłaścicieli musi złożyć osobno wniosek CEIDG. W wypełnianym formularzu należy podać zakres wykonywanej działalności. Służą do tego punkty PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), zawierają one spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo.

Składanie elektronicznego wniosku CEIDG

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a co za tym idzie nowy formularz wniosku wymaganego do rejestracji nowej działalności gospodarczej. Wnioskiem tym jest druk CEIDG, – 1 który zastąpił dotychczasowy EDG – 1. Wniosek ten stanowi pierwszy dokument, który musimy zostać wypełniony przez osobę chcącą założyć własną działalność gospodarczą. Można wypełnić go zarówno na miejscu w urzędzie jak i przez stronę drogą elektroniczną. Procedura elektroniczna jest znacznie szybsza niż metoda tradycyjna. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że wszelkie wprowadzane dane są bieżąco sprawdzane pod kątem ich poprawności poprzez mechanizmy zawarte na stronie internetowej. Po wypisaniu oraz poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy go wysłać. System CEIDG prześle wnioskodawcy na wskazany adres e mailowy potwierdzenie złożenia wniosku lub też informację o błędach, które trzeba poprawić. Jest to wygodna i prosta forma ułatwiająca bardzo proces zakładania własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu wizyty w określonych urzędach oraz placówkach administracyjnych zostają ograniczone do minimum. Obecnie coraz więcej osób korzysta z tej formy rejestracji, gdyż jest ona znacznie bezpieczniejsza niż metoda tradycyjna. Nie istnieje tutaj ryzyko zgubienia ani zniszczenia dokumentów. Ponad to wszelkie aktualizacje wprowadzana są sprawnie z naszego osobistego stanowiska komputerowego.

Zakładanie firmy w Urzędzie Miejskim

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na śmiały krok w stronę samozatrudnienia. W ostatnich latach w Polsce powstaje coraz więcej prywatnych małych oraz średnich firm. Spowodowane jest to zmianami zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. By zarejestrować działalność najpierw należy udać się do Urzędu Miasta. Tam wypełniamy druk CEIDG. W druku tym dokładnie określamy profil naszej działalności podając wszystkie niezbędne dane. Jednym z najważniejszych punktów jest wypełnienie rubryk, w której znajdują się punkty PKD. Punkty te określają zakres przyszłych czynności wykonywanych przez naszą firmę. Stanowią one również wyznacznik odnośnie formy opodatkowania, jakie przysługuje naszej firmie. Po złożeniu druku oczekujemy na akceptację naszego wniosku, która zostanie nam przesłana drogą mailową. Gdy otrzymaliśmy wpis naszej firmy do centralnej ewidencji to w ciągu 14 dni od dnia nadania wpisu musimy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, gdzie wystawiony zostanie nam numer Regon. W następnej kolejności udajemy się do Urzędu Skarbowego celem wystawienia numeru identyfikacji podatkowej. Ostatnim etapem rejestracji firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak założyć własną firmę?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Początkowy zakres procedur wymaganych do rozpoczęcia działalności może wydawać się przytłaczający. Jednak sprawne planowanie pozwoli nam na skrócenie tego czasu do około 3 tygodni. Na początku udajemy się do urzędu miasta gdzie wypełniamy druk cedr. W druku tym umieszczamy między innymi adres wykonywania działalności oraz punkty PKD, które określają profil naszej działalności. Na początku warto jest skontaktować się z prywatną kancelarią doradczą celem ustalenia optymalnej formy opodatkowania do działalności. Po zaakceptowaniu druku w urzędzie udajemy się z wszelkimi dokumentami do urzędu skarbowego, ZUSU oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Okres procedur administracyjnych waha się między jednym a czterema tygodniami. Po otrzymaniu wszystkich potwierdzeń możemy przystąpić do prowadzenia działalności. Wyjątkową ulga dla nowych przedsiębiorców jest możliwość płacenia tak zwanego małego ZUSU. Jest to procent podatku odprowadzanego miesięcznie. Dzięki temu początkowe koszty działalności zostają zredukowane. Pamiętajmy, że wszelkie zmiany dokonywane w obrębie firmy jak na przykład zmiana siedziby muszą być natychmiastowo zgłaszane do Urzędu Miasta. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kar oraz trudności administracyjnych.