Archive for the ‘zakładanie firmy’ Category

Zamknięcie spółki partnerskiej

Spółka partnerska może być w każdej chwili zamknięta. Oczywiście pod pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione wszystkie razem lub każdy osobno. Lista tych warunków została sporządzona przez ludzi mających pojęcie o tym, w jaki sposób funkcjonuje polska gospodarka oraz o tym, w jaki sposób ludzie potrafią wykorzystywać luki w prawie. Pierwszym takim warunkiem, który musi być spełniony by móc zamknąć firmę o charakterze spółki partnerskiej jest niewypełnienie zapisów określonych jasno w umowie partnerskiej sporządzone na początku działalności. W przypadku, gdy współwłaściciel z cała odpowiedzialnością swoich czynów łamie postanowienia, które wcześniej podpisał ma pełne prawo podparte przepisami zerwać z nim współpracę. Drugim warunkiem mającym wpływ na zamknięcie firmy jest śmierć jednego z jej założycieli. Jeżeli jego śmieć sprawia, że właścicielem jest tylko jedna osoba to spółka partnerska nie ma żadnego powodu by istnieć w dalszym ciągu. Takie są prawa logiki. Trzecią okolicznością przemawiającą za zamknięciem firmy o charakterze spółki partnerskiej jest wypowiedzenie umowy partnerskiej przez jednego właściciela. Może on tego dokonać w każdej chwili i nie podając zbyt konkretnego powodu swojej decyzji. Rozwiązanie spółki jawne może nastąpić również w momencie, w którym wszyscy jej właściciel przegłosują jednogłośnie uchwałę stanowiącą o tym, że dalsza działalność nie ma sensu z powodów finansowych lub innych. Warto, więc zauważyć, że zamknięcie firmy nie jest wcale taki trudne jak mogłoby się to wydawać.

Czym jest spółka partnerska?

Spółka jest niezwykle popularna formą łączenia się obywateli w kwestii prowadzenia biznesów. Niesie ona za sobą bardzo dużo korzyści oraz wszelkiego rodzaju profitów, które mogą pomóc w odniesieniu sukcesu w życiu zawodowym. Oczywiście istnieją różne rodzaje spółkę i niektóre są mniej korzystne a niektóre bardziej. Wszystko zależy od tego jak chcemy wykorzystać fakt posiadania firmy. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem dla osób parających się wolny zawodem a zarazem płacących różne podatki, które nie są tak samo określone jak podatki wszystkich innych obywateli jest spółka partnerska. Jest to specyficzny rodzaj spółki mający na celu połączenie ze sobą wszystkich wykonujących wolne zawody i borykających się, na co dzień z wieloma aspektami szczególnie finansowymi, które nie są dla nich do przeskoczenia, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. Jeżeli jednak połączą się oni w spółkę to dzielą wszystkie koszty wynikające z prowadzenia firmy. Kolejną zaletą prowadzenia spółki partnerskiej jest fakt, że można w niej zauważyć coś takiego jak ograniczoną odpowiedzialność. Chodzi o to, że jedne wspólnik nie odpowiada za posunięcia drugiego wspólnika, jeżeli ten działa celowo na niekorzyść spółki. Jest to oczywiście zakazane, ale w pewnym sensie trzeba liczyć się z taką sytuacją w momencie, w którym wchodzimy w spółkę z osobą całkowicie obcą. Dzięki ograniczonej odpowiedzialności ludzie są zabezpieczeni i tak naprawdę odpowiadają tylko za swoje czyny, które mają wpływ tylko na nich. Warto, więc zastanowić się nad powołaniem do życia spółki partnerskiej. Oczywiście, jeżeli wykonuje się wolny zawód.

Zamykanie spółki jawnej

Spółka jawna jest jedną z najpopularniejszych metod zakładania firmy i charakteryzuje się niezwykłymi korzyściami płynącymi z prowadzenie takiej formy działalności gospodarcze. Właśnie, dlatego ludzie bardzo chętnie wykorzystują tego typu rozwiązania. Oczywiście jak każda spółka spółka jawna może być rozwiązana w każdej chwili. Aby jednak mogło to się stać muszą zaistnieć pewne okoliczności, bez których nie będzie prawnej możliwości rozwiązania tego typu działalności. Pierwszą okolicznością, która musi zajść, aby spółka jawna mogła zostać zamknięta jest niewypełnienie postanowień umowy wspólniczek spisanej przez właścicieli tego typu działalności. W każdej umowie muszą być jasno określone sytuację, w których drugi wspólnik może wypowiedzieć umowę bez żadnych konsekwencji. Drugą okolicznością zamknięcia spółki jawnej jest śmierć jednego ze wspólników. W tak drastycznej sytuacji nie ma dalszej możliwości ani konieczności prowadzić samemu spółkę. Jest to z resztą nie zgodne z prawami logiki. Trzecią sytuacją, która może zajść przyczynić się do zawieszenia działalności spółki jawnej może być jednogłośna przegłosowana przez wszystkich wspólników uchwała, która decyduje o tym, że dana firma przestaje istnieć z nadejściem tego dnia. Oczywiście uchwała musi być jednogłośna i to jest sprawa bezwzględna, bez której nie ma możliwości zaprzestania działalności firmy. W innym wypadku głosowanie musi być prowadzone tak długo by osiągnąć stan jednogłośny. Jak widać nie jest to takie proste i nie zawsze można w łatwy sposób rozwiązać firmę w momencie, w którym się tego chce.

Czym jest spółka jawna

Spółka jest bodaj najpopularniejszą formą działalnością gospodarczej w tym kraju. Wynika to z faktu, że nasze społeczeństwo jest niezwykle rozwarstwione i czasami nie ma możliwości samemu założyć wymarzone firmy. Państwo stworzyło specjalnie dla swoich obywateli Bardzo dużą ilość dostępnych form prawnych, z których ci mogą korzystać w każdej chwili i w każdym momencie swojej działalności. Otóż jedną z ciekawszych form prowadzenia firmy jest połączenie się z kimś w spółkę jawną. Aby jednak można było mówić o tego typu tworze trzeba pamiętać o tym by spisać niezbędną umowę wspólniczką, bez której nie ma możliwości pracy pod szyldem spółki jawnej. Umowa musi być koniecznie spinana, ponieważ każda inna forma porozumienia przez dwie osoby nie jest traktowana, jako umowa wspólniczka i żadne urząd nie będzie w stanie zarejestrować tego typu tworu prawnego. Bardzo ważną rzeczą w spółce jawnej i w ogóle w jakichkolwiek spółkach jest fakt, że jej założyciele nie ręczą swoim prywatnym majątkiem. Oznacza to, że w przypadku problemów z wypłacalnością firmy ściągające długi nie mają prawa zgłosić się po dom czy samochód pochodzący z majątku prywatnego danego przedsiębiorcy. Ręczy on tylko tym, co wniósł i zaksięgował do firmy w momencie jest rejestrowania. W innym wypadku nikt nie ma, że pozbawić go jego własności prywatnej. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie przed jakimikolwiek problemami wynikającymi z niejasności prawnych panujących w Polsce. Warto, więc zająć się kwestią spółki jawnej i zastanowić się nad tym czy taka forma prawa nie jest dla nas dobra

Czym jest spółka

W tych niezwykle trudnych dla ludzi czasach coraz częściej można spotkać się z postawami promującymi przedsiębiorczość oraz pracę nad sobą. Obywatele nie widząc innej alternatywy dla siebie oraz swojej rodziny decydują się na założenie firmy, które w ich mniemaniu ma przynieść zyski. Aby jednak tego dokonać trzeba mieć dwie niezwykle ważne rzeczy. Pierwszą z nich jest pomysł, który ma kluczowe znaczenie w tym czy działalność gospodarcza odniesie sukces czy raczej zostanie spinana na straty na samym początku. Drugą bardzo ważną rzeczą, którą powinien posiadać młody przedsiębiorca są pieniądze, Bez nich nie ma fizycznej możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz inwestycji w siebie i swoją firmę. Niestety w większości wypadków ludzie mają albo jedno albo drugie. Jest to problem bardzo łatwy do rozwiązania, ponieważ państwo od wielu lat próbuje bardzo korzystną dla obywateli spółkę. Jest to prawne połączenie dwóch osób, które mogą z powodzeniem prowadzić razem biznesy pracując pod jedną marką i mając takie samo praw do stworzonego przedsiębiorstwa. Dzięki temu ludzie nieposiadający pieniądza a mają ci genialny POMYSŁ mogą połączyć swoje siły z osobami mającymi wielkie pieniądze, ale niewiedzącymi, w co zainwestować. Rynek światowy pokazuje, że tego typu rozwiązania sprawiły, że największe firmy stały się legendami oraz potentatami w swojej branży. Bardzo warto wiec zastanowić się nad tym, czy nie połączyć sowich możliwości z inną osoba, która może pomóc nam rozwinąć skrzydła i zadbać o naszą przyszłość.

Czym jest PKD

W Polsce, jeżeli chce się założyć własną firmę trzeba wcześniej wiedzieć oczywiście czym owa działalność gospodarcza ma się zajmować. Jest to w pełni zrozumiały wymóg ze względu na to, że ciężko rejestrować firmę nie wiedząc wcześniej, jaki ma być jej profil działalności. Wiąże się jednak z tym wymogiem jedna zupełnie bezsensowna pod względem prawnym sprawa. Każdy człowiek rejestrujący firmę musi znaleźć w specjalnie przygotowanym przed odpowiednie ministerstwo spisie działalności swój profil oraz wyszukać przypisany do niego punkt PKD. Są to specyficzne punkty, które pozwalają w łatwy sposób określić, czym dana firma się zajmuje lub jaką branże reprezentuje. Oczywiście na samym początku wszelkie dobieranie punktów PKD jest darmowe i obywatel nie musi za nic płacić. Jeżeli jednak w czasie prowadzenia działalności przedsiębiorca stwierdza w pewnym momencie, że chciałby rozszerzyć lub zmienić całkowicie swoją ofertę to musi zgłosić się do urzędu oraz dopisać do swojej firmy kolejne punkty PKD. Jest to całkowicie bezsensowne ze względu na to, że za każdy dopisany punkt należy zapłacić pięćdziesiąt złotych. Jest to bardzo dobry przykład na to jak bardzo państwo chce doić swoich obywateli z ich ciężko zarobionych pieniędzy. Rząd czyha tylko na nasze potknięcie żeby móc przyłożyć nam karę lub innego rodzaju grzywnę. Nie zachęca to do prowadzenia w tym kraju interesów a wręcz przeciwnie wiele osób rezygnuje czując się wykorzystywana przez machinę państwową. Jest to powszechny problem, który dotyka coraz większą liczbą biznesmenów.

Czym jest REGON

Spośród wszystkich rejestrów oraz numerów, które musi posiadać każdy przedsiębiorca działający w Polsce w sposób legalny najważniejszy jest REGON. Jest to akronim od słów Rejestr Gospodarki Narodowej. Dzięki niemu wszelkie urzędy są w stanie kreślić, jaki jest status naszej firmy i czy ma ona jakiekolwiek zadłużenia wobec państwa. Sięgając do numeru REGON można również w bardzo szybki sposób dojść do tego, kto jest prawowitym właścicielem firmy i czy naprawdę działa ona w sposób przewidziany przez przepisy. Jeżeli chodzi o nadawanie numeru Rego to jest związana z tym bardzo ciekawa spraw. Mianowicie taka, że REGON jest nadawany raz w życiu przy pierwszej rejestracji obywatela, jako właściciela firmy. Jeżeli na przykład firmą, która teraz posiadamy nie wyjdzie i trzeba będzie ją zamknąć to numer REGON się nie zmienia. Gdy jeszcze kiedyś będziemy chcieli otworzyć inny biznes to z powodzeniem możemy legitymować się numerem REGON z poprzedniej działalności. Oznacza to nie mniej nie więcej, że jest to ciąg cyfr, które są przyporządkowywane do osoby a nie do firmy lub innego podmiotu gospodarczego. Jest to stosunkowo sensowne rozwiązanie, ponieważ pozwala na szybkie i bardzo konkretne namierzenie człowieka, do które państwo ma jakiekolwiek sprawy. Trzeba sobie jednak uświadomić, że jako przedsiębiorcy ludzie są obłożeniu wieloma numerami oraz rejestrami, w których widnieją dane o nich. Wpływa to negatywnie na postawę ludzi wobec państwa z powodu, że czują się oni w pewien sposób śledzeni oraz na każdym kroku kontrolowaniu.

Czym jest NIP

Numery oraz wszelkiego rodzaju rejestry to specjalność polskiego rządu w zniechęcaniu obywatela do tego by założył swój własny biznes. Nie ważne, jaką branżą chcemy się zająć musimy mieć wyrobione tysiące numerów oraz być wpisanymi do tysiąca rejestrów, które nie mają służyć do niczego innego jak kontroli nad jednostkami. Jednym z tego typu obowiązków jest posiadanie numeru NIP. Jest to skrót od słów Numer Identyfikacji Podatkowej. I właściwie do tego też ma służyć. Jest to ciąg cyfr, które w zasadzie mają za zadanie szybkie rozpoznawanie podatnika oraz tego, jakie ma należności wobec państwa. Do niedawna taki numer musiał posiadać każdy obywatel polski, który pracował legalnie oraz płacił podatki rozliczając się raz na rok z urzędem skarbowym. Każdy musiał mieć numer PESEL oraz NIP, które to w dowolnej chwili mogły być od niego zażądane. Było to niezwykle bezsensowne rozwiązanie, ponieważ obywatele musieli zaśmiecać sobie głowy niepotrzebnymi cyferkami, które nie dość, że długie i nieprzystępne to tak naprawdę niepotrzebne. Na szczęście wraz z rozpoczęciem roku 2013 numer Nip dla osób fizycznych został zniesiony i od teraz tylko ludzie posiadający działalność gospodarczą muszą legitymować się numerem NIP podczas jakichkolwiek kontaktów z urzędem skarbowym lub wystawiając faktury za wykonywane przez siebie usługi. Oczywiście w sytuacji, gdy chodzi o przedsiębiorców numery NIP mogą być jeszcze zrozumiałe. Może jednak doczekamy takich czasów, gdy wszystko będzie można załatwić za pośrednictwem jednego numeru PESEL, który będzie uniwersalny.

Czym jest KRS

Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym czy założyć swoją własną firmę to pewnie czytaliście o tym jak trudno jest prowadzić własne przedsiębiorstwo w Polsce. Jesteśmy obrzucani coraz to nowszymi podatkami oraz obostrzeniami, które mają w założeniu skutecznie zniechęcić do przedsiębiorczości oraz brania spraw w swoje ręce. Jeżeli jednak zdecydujecie się na założenie firmy i macie pieniądze oraz pomysł to śmiało możecie ruszyć do urzędów w celu załatwienia wszelkich spraw formalnych. Państwo na tym etapie przysporzy Wam niezwykle dużo problemów oraz wymyśli rozliczne sposoby na to byście w porę zrezygnowali. Jeżeli jednak jesteście bardzo wytrwali oraz wytrzymali na głupotę polskich przepisów to znak, że powinniście zgłosić waszą działalność gospodarczą do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to specjalny rejestr, do którego wpisywane są firmy w celu identyfikacyjnym. MA to za zadanie w razie potrzeby szybko i skutecznie ustalić, kto jest pełnoprawnym właścicielem firmy i do kogo należy się zgłosić w razie jakichkolwiek problemów. Oczywiście, aby móc widnieć w rejestrze sądowym należy udostępnić stosownym władzom wszelkie informacje o tym, czym się zajmujemy i w jakim zakresie to wykonujemy. Nie jest to prawo, ale obowiązek. Oznacza to, że nie mamy wyjścia i te informacje muszą zostać udostępnione, ponieważ w innym wypadku nasza firma nie będzie mogła funkcjonować na polskim rynku. Takie są przepisy i nieważne jak bezsensowne one są trzeba ich przestrzegać.

Czym jest firma

W dzisiejszych czasach można coraz częściej spotkać się z opiniami mówiącymi o tym, że własna firma jest jedyną szansą na osiągnięcie sukcesu na trudnym rynku pracy. Oczywiście jak zwykle to bywa jest to prawda połowicza i czasami warto zastanowić się nad tym czy rzeczywiście tak korzystne jest otwieranie własnego biznesu. Po pierwsze, aby tego dokonać trzeba mieć pieniądze na wystartowanie oraz zainwestowanie w potrzebne maszyny, pomieszczenia lub innego rodzaju rzeczy, które są niezbędne do własnej działalności gospodarczej. Nie można jednak zapominać o czymś znacznie ważniejszym. Otóż bardziej niż pieniądze liczy się pomysł, bez którego nie ma żadnej szansy na to, że firma ruszy i odniesie sukces. Ważne przy planowaniu profilu swojej działalności jest przeskanowanie rynku lub interesującej nas branży. Będziemy mogli wtedy ocenić na zimno czy jest jeszcze miejsce na jedną firmę czy może należy szukać inne niszy, w której może znajdzie się jeszcze wolna przestrzeń. Jeżeli mamy już pieniądze i pomysł to nadszedł czas na trudne przejścia urzędowe. W Polsce pomimo ciągłych zapowiedzi rządu założenie firmy nie jest takie proste i praktycznie na każdym kroku można spotkać się ze stawianymi przed nami przeszkodami oraz stwarzaniu niezwykle błahych problemów. Szansę mają tylko ci, którzy są wytrwali i nie zniechęcą się przedłużającymi się grami ze strony wszelkiego rodzaju urzędów. Warto, więc być wytrwałym i spróbować sowich sił we własnym biznesie, ponieważ może to przynieść wiele korzyści nie tylko finansowych, ale też poprawić samopoczucie i podnieść wiarę w siebie. To jest bezcenne.