Archive for the ‘zakładanie firmy’ Category

Rozwiązanie spółki partnerskiej

Spółka partnerska jak każda inna działalność gospodarcza może zostać rozwiązana w każdym momencie. Aby jednak to mogło mieć miejsce muszą być spełnione pewne warunki oraz okoliczności, które usprawiedliwiają tego typu ruch. Owych okoliczności jest kilka i nie są one do końca odrealnione. Można nawet powiedzieć po przeczytaniu listy, że są całkiem rozsądne. Pierwszą okolicznością są przyczyny, które zostały przewidziane w umowie spisanej przez wspólników na samy początku działalności. Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na zakończenie działalności spółki partnerskiej jest jednogłośna uchwała wszystkich jej członków. Jeżeli dochodzą oni do wspólnego wniosku, że nie ma dalszego sensu w prowadzeniu tego typu działalności to wystarczy, że uchwalą swoją decyzję i są wolni. Spółka partnerska może zostać zamknięta również w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość oraz niewypłacalność jej, jako tworu gospodarczego świadczącego określone usługi. W przypadku, gdy jeden partner umrze spółka może również zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zbędnych decyzji administracyjnych. Należy jednak zgłosić to do odpowiedniego urzędu, który podczas jednego spotkania rozwiąże działalność spółki. Ostatnią okolicznością, jaka może wpłynąć na zamknięcie spółki partnerskiej jest wypowiedzenie przez jednego jej członków umowy podpisanej przy zakładaniu działalności. W takim przypadku dostarczyć należy do urzędu odpowiednie oświadczenie, które jest dowodem na to, że umowa została wypowiedziana.

Czym spółka partnerska?

Spółka jest to bardzo popularny w Polsce twór prawny. Zazwyczaj decydują się na niego ludzie, którzy nie mają sami funduszy na rozpoczęcie swojej działalności lub chcą połączyć swój pomysł z pieniędzmi kogoś innego. Zazwyczaj zakładane są spółki cywilne lub jawne. Można jednak zauważyć wzrost zainteresowania spółkami partnerskimi. Są to bardzo ciekawe twory i naprawdę warto zapoznać się z ich charakterem zanim zdecydujemy się na jakąkolwiek formę działalności gospodarczej. Otóż spółka partnerska jak każda inna ma swoje cechy charakterystyczne, które właśnie wpływają na to, że jest ona tym, czym jest. Pierwszą cechą spółki partnerskiej jest wymóg spisania umowy pomiędzy jej wspólnikami. Musi znajdować się ona na piśmie pod rygorem przepisów. W innym wypadku tego typu dokument nie jest ważny i spółka nie będzie mogła zostać zarejestrowana. Drugą cechą spółki partnerskiej jest fakt, że zaczyna ona swoją działalność w momencie, w którym zostanie wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Przed tym momentem nie można mówić o tym, że dana spółka istnieje. Celem takiego tworu prawnego jest wykonywanie wolnego zawodu i tylko do takich celów może być używana. Odpowiedzialność w spółce partnerskiej jest bardzo ograniczona a co za tym idzie jeden jej członek nie odpowiada za zadłużenia oraz postępowanie drugiego. Jest to związane z tym, że czasami wspólnik robi coś za naszymi plecami. Warto, więc zapoznać się z tego typu spółką i dokładnie przestudiować jej plusy i minusy. Może okazać się, że w naszej sytuacji to jest najlepszy wybór.

Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna jak każda inna działalność gospodarcza może zostać rozwiązana. Żadne z jej współzałożycieli nie jest przyspawany do swojego miejsca i tak naprawdę spółka może zostać rozwiązana z dnia na dzień. Oczywiście żeby taka sytuacja miała miejsce muszą zajść specyficzne okoliczności, które usprawiedliwiają tak poważną decyzję. Pierwszą z takich okoliczności jest zaistnienie sytuacji, która została wyszczególniona w sposób jasny i czytelny w umowie spisanej pomiędzy wspólnikami. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce a w umowie jest zawarty odpowiedni zapis to spółka może zostać rozwiązana w każdym momencie. Drugim czynnikiem, który wpłynąć może na rozwiązanie spółki jest wspólna uchwala podjęta przez wszystkich wspólników. Jeżeli jednogłośnie odjąć oni do wniosku, że nie warto dalej ciągnąć na siłę danego tworu gospodarczego to mogą oni zlikwidować swoją spółkę i zająć się inną działalnością zawodową. Kolejną okolicznością jest śmierć lub choroba jednego ze wspólników. W takim przypadku spółka zostaje w sposób natychmiastowy oraz nieodwołalny zlikwidowana. Nie ma, bowiem fizycznej możliwości by spółka została przy życiu i była prowadzona Przez jednego człowieka. Kłóci się to z prawami logiki i nie ma podstaw prawnych. Jeżeli jeden ze wspólników zdecyduje się wypowiedzieć umowę spółki to wtedy również należy ją zamknąć a tego typu decyzję zgłosić do odpowiedniego urzędu, aby odnotował on zmiany w formie działalności. Jak widać wachlarz okoliczności jest dosyć szeroki i zamknięcie spółki jawnej nie jest aż tak trudne jak może się to wydawać.

Czym jest spółka jawna

Istnieje bardzo dużo rodzajów firm, których charakter jest bardzo zróżnicowany. Oczywiście w każdej formie działalności gospodarczej chodzi o to by zarabiać pieniądze. Różne mogą być jednak metody oraz to, w jakim stopniu w przypadku niepowodzenia poszczególni wspólnicy są obciążeni długami firmy. Jedną z najpopularniejszych form zakładania firm jest tworzenie spółek. Jest to połączenie dwóch lub więcej osób, które wnoszą jakikolwiek wkłada do firmy i razem za nią odpowiadają a co za tym idzie dzielą między sobą zyski, ale i straty. Szczególną formą takiego rozwiązania jest spółka jawna. Tego typu spółka powstaje w trzech zasadniczych trybach, które wyróżniają przepisy i z których co najmniej jeden musi być spełniony by o spółce jawnej można było mówić. Otóż pierwszym trybem jest porozumienie dwóch osób oraz spisanie między nimi umowy, która reguluje wszelkie kwestię formalne oraz wyjaśnia jak ma wyglądać podział zysków oraz udział w potencjalnych stratach. Drugim trybem powstawania spółki jawnej jest przekształcenie spółki cywilnej, której właściciele w pewnym momencie decydują się na zmianę formy swojej działalności. Trzecim i ostatnim trybem, który musi mieć miejsce by spółka jawna mogła być takim tworem to przekształcenie spółki handlowej oraz przejście nie nieco inne formy prawne regulujące to, w jaki sposób ma działać dana firma. Warto, więc zastanowić się nad tym, w jaki sposób zarejestrować swoją firmę tak by nie żałować potem i oszczędzić sobie papirologii związanej z przekształcaniem jednej formy firmy na drugą.

Czym jest spółka?

Wielu ludzi zastanawia się nad tym czy założyć swoją własną działalność gospodarczą. Nie zdają sobie oni jednak sprawy z tego, że istnieje bardzo dużo rodzajów działalności gospodarczej. Jednym z najpopularniejszych jest tak zwana spółka. Polega ona na tym, że dwie osoby chcące rozpocząć swoją działalność gospodarczą łączą swoje siły i próbują dokonać tego razem. Zazwyczaj są to znajomi lub ludzie o podobnych celach. Podstawową różnicą pomiędzy spółką a zwyczajną działalnością jest fakt, że członkowie spółki nie ręczą swoim prywatnym majątkiem. Oznacza to, że w przypadku, w którym interesy nie idą za dobrze i firma popada w długi żaden z jej członków nie jest obciążony jej zadłużeniem z konta prywatnego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w niektórych przypadkach może znacznie wpłynąć na życie danych przedsiębiorców. Wynika, więc z tego, że firma dotknięta problemami finansowymi broni się oraz spłaca swoje zadłużenia tylko tym, co jej poszczególni założyciele wnieśli podczas zakładania. Spółka, aby mogła działać musi być oparta na jakiegoś rodzaju dokumencie. Zazwyczaj jest to statut lub regulamin, który musi być przestrzegany przez każdego jej członka. W przeciwnym razie spółka może zostać w każdym momencie rozwiązana. Dokumentem nadrzędnym, który jest ważniejszy niż każdego rodzaju umowa jest kodeks cywilny. W momencie, gdy wspólnicy nie mogą dojść między sobą do porozumienia to właśnie kodeks prawa cywilnego reguluje i rozstrzyga wszelkie spory będące zarzewiem konfliktu.

Czym jest KRS?

Każdy, kto ma marzenie by prowadzić firmę musi być gotowy na to, że czeka go wiele czynności urzędniczych, które z pewnością przyprawią go o zawrót głowy. Niestety polskie prawo jest tak skonstruowane, że przedsiębiorca musi na samym początku swojej działalności musi spełnić tysiąc różnych warunków oraz zostać wpisanym do tysiąca możliwych rejestrów oraz spisów, które mają pomóc zidentyfikować go w razie potrzeby oraz dawać o nim szerokie informacje, z których mogą korzystać jego współpracownicy. Jednym z takich spisów i rejestrów jest Krajowy Rejestr Sądowniczy, który w założeniu ma służyć do uzyskania szybkiej informacji o przedsiębiorcy a tak naprawdę jest wykorzystywany raczej w celach represji młodych firm. Otóż numer wpis do KRS jest niezbędny ze względów prawnych. Są w nich umieszczone wszelkie informacje dotyczące firmy oraz tego, w jaki sposób ona funkcjonuje. W razie potrzeby każdy chętny może dostać się do takich informacji oraz zapoznać się z niezwykle poufnymi informacjami oraz danymi. W niektórych przypadkach jest to uzasadnione, ale w większości sytuacji dostęp do tego typu danych przez osoby postronne nie jest zbyt mądrym rozwiązaniem. Niestety nie pomyślał o tym nikt, kto wymyślał ten magiczny spis. Tak to już bywa w Polsce. Najpierw coś robimy a dopiero potem zastanawiamy się nad tym, po co to właściwie zostało stworzone. Nie zmienia to jednak faktu, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem i bez niego nikt nie może prowadzić działalności gospodarczej na terenie RP.

Czym jest NIP?

Istnieje wiele numerów oraz zapisów, które musi posiadać każdy przedsiębiorca by mógł być w łatwy sposób zidentyfikowany na polskim rynku oraz by mógł legalnie oraz zgodnie z prawem prowadzić na terenie rzeczpospolitej polskiej swojej działalności. Jednym z takich numerów jest bardzo ważny NIP. Jest to skrót to numeru identyfikacji podatkowej. Chodzi w nim o to, że każda osoba, która zaczyna płacić podatki musi wyrobić sobie przypisany specjalnie do jej nazwiska oraz peselu numer, który do końca życia będzie służył do rozliczania się, co roku ze swoich dochodów. Do niedawna każdy, kto ukończył 18 rok życia i zatrudniał się do legalnej pracy musiał taki numer wyrobić by móc legalnie zarabiać i odprowadzać podatki. Z nadejściem tego roku władza przejrzała na oczy i zdecydowała o tym, że jednemu obywatelowi nie jest potrzebny i pesel i nip. Jest to bezsensowne, ponieważ wszystko można załatwić jednym numerem identyfikacyjnym. Taki jest system w wielu krajach dużo bardziej rozwiniętych od polski i sprawdza się na przestrzeni lat. Tak, więc politycy postanowili znieść obowiązek posiadania numeru NIP dla osób fizycznych, które od tego momentu mogą posługiwać się tylko numerem PESEL. Jeżeli jednak mowa o przedsiębiorcach i ludziach posiadających działalność gospodarczą to muszą oni w dalszym ciągu posiadać NIP i posługiwać się nim, na co dzień załatwiając każdą sprawę urzędową oraz rozliczając się ze swoich dochodów. Jest to w dalszym ciągu sytuacja bezsensowna, ale nie ma wyjścia i każdy chcący działać w Polsce musi takim numerem się posługiwać.

Czym jest REGON?

Przy zakładaniu firmy istnieje kilka bardzo ważnych czynności, które muszą być wykonane, ponieważ w innym wypadku dany przedsiębiorca nie będzie miał prawa prowadzić swojej firmy na terenie rzeczpospolitej polskiej. Jedną z tych niezwykle ważnych czynności jest nadanie człowiekowi specjalnego numeru REGON. Jest to akronim stworzony od słów Rejestr Gospodarki Narodowej. To właśnie dzięki temu numerowi każdy człowiek posiadający działalność gospodarczą może być w łatwy sposób ZINDETYFIKOWANY a jego biznes jest w każdej chwili do sprawdzenia przez dociekliwych klientów lub chcących sprawdzić wiarygodność naszej firmy ludzi. Numer REGON zostaje nadany raz w życiu podczas pierwszej rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli na przykład założymy firmę i po dwóch latach postanowimy ją zamknąć, a z kolei za rok zechcemy na nowo otworzyć firmę, ale zajmującą się zupełnie innymi rzeczami to numer regon zostaje ten sam. Nie ma potrzeby zmieniać tego ciągu cyfr, ponieważ podobnie jak PESEL jest nadawany tylko raz w życiu i nigdy nie zmienia się. Warto, więc zakładając firmę dopilnować wszystkich formalności, ponieważ urzędnicy w Polsce nie bardzo pilnują swoich obowiązków i czasem trzeba patrzeć im na ręce. Bez tego typu szczególnej ostrożności można trafić na mało kompetentną osobę, której lenistwo lub niewiedza przyniosą nam masę problemów oraz kłopotów z identyfikacją naszej nowo otwartej działalności gospodarczej. Jest to gra niewarta świeczki i czasem lepiej dmuchać na zimne niż potem musieć załatwiać masę niepotrzebnych spraw.

Punkty informacyjne PKD

Każdy, kto kiedykolwiek myślał o założeniu swojej własnej firmy na pewno spotkał się z wieloma barierami administracyjnymi, które skutecznie utrudniały mu dokonanie tego wielkiego dzieła. Niestety polskie prawo zamiast domagać się młodym przedsiębiorcom utrudnia im życie i rzuca pod nogi kłody. Do jednego z najgłupszych przepisów dotyczących zakładania działalności gospodarczej jest określenie na samym początku to, czym będziemy się zajmować. Dokonuje się tego poprzez wykupienie odpowiednich punktów PKD. Są to specjalne numery, które określać będą zakres naszej działalności oraz pozwolą w jasny sposób ustalić to, czym tak naprawdę nasza firma się zajmuje. W samym pomyśle z PKD nie ma nic złego. Na samym początku, czyli przy rejestracji firmy mamy prawo wybrać za darmo zakres naszej działalności. Inaczej sprawa ma się, gdy na przykład po roku decydujemy o tym, że chcemy zmienić zakres naszej pracy i na przykład ze sklepu z cukierkami postanawiamy otworzyć agencję reklamową. W takiej sytuacji konieczna jest zmiana w naszych dokumentach i na nowo zdefiniowanie tym, czym się zajmujemy za każde dodanie kolejnego punktu PKD musimy zapłacić pięćdziesiąt złotych. Jest to jawny przykład na to, w jaki sposób państwo traktuje swoich przedsiębiorczych obywateli. Chodzi tylko o to by za każdy papierek i zaświadczenie złupić nas oraz wyciągnąć od nas ciężko zarobione pieniądze. Nikogo nie interesuje fakt, że posiadając firmę płacimy legalnie podatki oraz wspólnymi siłami składamy się na produkt krajowy brutto, czyli jednym słowem na dobrobyt całego narodu. To właśnie dziś przedsiębiorcom gospodarka polski nie załamała się do końca.

Czym jest firma?

W czasach ciężkiego kryzysu, który panuje praktycznie na całym świecie ludzie coraz częściej zastanawiają się nad tym czy nie wziąć swojego losu we własne ręce i nie zacząć pracować na swoje własne konto. Ludziom znudziło już się dorabiać bogatych prywaciarzy, którzy wykorzystują ich na każdym możliwym polu. W związku z taką sytuacja można zauważyć w społeczeństwie trend zakładania własnych biznesów, które mają dać pieniądze oraz niezależność. Właśnie niezależność jest bardzo ważna dla współczesnych ludzi. Niestety rynek pracy w takiej formie, jaką prezentuje dzisiejsza polska jest nie do przyjęcia i żerowanie silniejszych na słabszych nie jest już postrzegane, jako dobre. W dzisiejszych czasach ludzie stali się bardzo wrażliwi na swoistego rodzaju niesprawiedliwość społeczną, która panuje w Polsce. Tak, więc do urzędów trafia coraz więcej wniosków o rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ludzie myślą, że to jest właśnie sposób na kryzys i jego skutki płynące dla rodzin. Jak pokazują statystyki rzeczywiście duża część otwartych firm staje się sukcesem kasowym i zarabia na siebie? Oczywiście liczy się pomysł oraz to jak będzie przebiegać jego wykonanie. Istnieją jednak przypadki, gdy ludzie otwierający firmę zupełnie nie nadają się do jej prowadzenia i po krótkim czasie muszą zamknąć swój biznes. Jest to, co prawda margines, ale i tacy się zdarzają. Do biznesu trzeba mieć intuicję, która w połączeniu z ciężką pracą daje sukcesy oraz zapewnia sukces fin nowy oraz osobisty. Jeżeli tych elementów nie ma to firma nie ma szans na powodzenie.