1

2

3

4

5

 

Opłacanie składek ZUS w praktyce

Kiedy prowadzimy własną działalność gospodarcza sami jesteśmy sobie panem, sterem i okrętem. W związku z tym nie tylko sami zarządzamy swoim czasem, zadaniami, realizujemy własne pomysły, ale samodzielnie rozliczamy się także z Urzędem Skarbowym czy z ZUS. Składki ZUS należy opłacać do 10 dnia każdego miesiąca występującego po okresie rozliczeniowym, jeśli pracujemy samodzielnie i do 15 dnia każdego miesiąca, jeżeli zatrudniamy dodatkowo pracowników. Na składkę tą składa się ubezpieczenie emerytalnie-rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Aby opłacać składki należy złożyć w oddziale ZUS druk DRA. Nie musimy składać tego druku każdorazowo co miesiąc, a jedynie opłacać składkę. To, że go nie wysyłamy jest znakiem dla ZUS, że nasze dane się nie zmieniły i można skopiować dane z poprzedniego miesiąca. Nowy druk wysyłamy jedynie jeśli przykładowo utraciliśmy już prawo do przysługującej nam ulgi lub też jeśli zmieniły się jakieś dane firmy. Musimy pamiętać o tym, że należy przechowywać kopie wszystkich dokumentów, które wysyłamy do ZUS lub do Urzędu Skarbowego. Jeżeli wysyłamy je za pośrednictwem poczty to najlepiej robić to listem poleconym. Jeżeli zaś składamy dokument osobiście, to warto posrać się o jego kserokopie z pieczątką potwierdzająca odbiór.

W jakich terminach należy opłacać składki do ZUS?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek ZUS. Na składkę tą składa się między innymi ubezpieczenie emerytalnie-rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak wygląda opłacanie składek ZUS w praktyce? Pierwszą składkę należy opłacić już w miesiąc po założeniu swojej działalności. Jeśli więc działalność otworzyliśmy 1 lipca, to pierwszą składkę musimy opłacić do 10 sierpnia. Sprawa nieco komplikuje się kiedy otworzyliśmy działalność przykładowo w połowie miesiąca, ponieważ niektóre składowe składki naliczane są za cały miesiąc, a inne za faktyczne dni, w których prowadziliśmy działalność. Aby nie popełnić więc pomyłki warto poprosić o dokładne obliczenie składki pracownika ZUS. Jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą to rozliczyć musimy się do 10 dnia każdego miesiąca, który następuje po miesiącu rozliczeniowym. Jeżeli zatrudniamy pracowników to rozliczać musimy się 15 dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczanym. Spóźnienia w opłatach składek spowodują, że nie tylko będziemy musieli zapłacić odsetki karne, ale też że nastąpi przerwa w nieprzerwanym okresie ubezpieczenia. To z kolei skutkuje tym, że tracimy prawo do zasiłku chorobowego na okres najbliższych 6miesięcy.

Jak obniżyć wartość składki do ZUS?

Kiedy zamierzamy prowadzić własną firmę musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli opłacać składki do ZUS. Na składki te składa się miedzy innymi ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (opłacany w przypadku, kiedy zatrudniamy pracowników – opłacamy go tylko i wyłącznie za nich), ubezpieczenie chorobowe. To ostatnie jest w przypadku osób prowadzących własną działalność dobrowolne. Jednak dzięki nim w razie choroby mamy możliwość otrzymywania zasiłku. Kiedy wszystko to zsumujemy to okazuje się, że wartość składki ZUS przekracza nieco ponad 1000zł. Tymczasem większość przedsiębiorców, szczególnie na początku stara się robić wszystko, aby te koszty sprowadzić do niezbędnego minimum. I rzeczywiście jest taka możliwość przede wszystkim przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności możemy płacić taką składkę preferencyjną, pod pewnymi oczywiście warunkami. Nie możemy wykonywać świadczeń na rzecz swojego byłego pracodawcy. W ciągu ostatnich 5 lat nie mogliśmy prowadzić działalności gospodarczej ani samodzielnie ani w spółce. Do niższej składki mają także prawo przedsiębiorcy, którzy są poza prowadzeniem działalności zatrudnieni także na etacie w firmie, a ich pensja przekracza wartość najniższej krajowej.

Działalność gospodarcza, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kiedy zakładamy własną działalność gospodarczą musimy o tym fakcie poinformować wiele urzędów i instytucji m.in. Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarczych, a także zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym ostatnim występujemy zasadzie dwojako: z jednej strony jako płatnik, a więc opłacający składki zarówno siebie, jaki za zatrudnianych pracowników, z drugiej zaś po prostu jako ubezpieczony. Aby dopełnić w ZUS-ie wszelkich formalności należy oczywiście złożyć odpowiednie druki. I tak jeżeli działalność gospodarcza jest naszym jedynym źródłem utrzymania, to składamy druk ZUA. Jeżeli jesteśmy zatrudnienia na umowę o pracę i uzyskujemy pensję wyższą od najniższej krajowej, a prowadzona działalność jest niejako działalnością poboczną to składamy druk ZZA. Jeśli zaś jesteśmy współwłaścicielem spółki cywilnej, to będziemy zobowiązani, żeby złożyć druk ZPA. Druki te należy złożyć po złożeniu wnioski do CEIDG, najlepiej możliwie szybko. Nie możemy przekroczyć terminy 7 dni od momentu rozpoczęcia funkcjonowania działalności (datę tę określamy właśnie w wniosku do CEIDG). Wniosek najlepiej jest złożyć osobiście w wybranym oddziale ZUS. Warto przy okazji pobrać kilka druków ZUS DRA. Będziemy mogli dzięki temu wysyłać je pocztą bez konieczności kolejnych wizyt w urzędzie.

Prowadzenie formy, a podatek VAT

Wiele osób zanim zabierze się na dobre za prowadzenie swojej własnej firmy zastanawia się czy warto zostać płatnikiem VAT czy też nie. Wiele firm jest bowiem z tego obowiązków zwolnionych. Duża część z nich jednak z tego zwolnienia rezygnuje. Decydują się na to szczególnie ci przedsiębiorcy, którzy prowadząc sporo opodatkowanych inwestycji oraz sami często są proszeni o wystawienie faktury VAT. Ponadto o ile niewielkie firmy wypracowujące raczej skromny zysk mają możliwość wyboru, to do odprowadzania podatku VAT zobligowana są wszystkie firmy, których przychody przekraczają 150000zł rocznie. Jeżeli zamierzamy zostać płatnikiem VAT top musimy złożyć w właściwym oddziale Urzędu Skarbowego złożyć deklarację VAT R oraz opłacić jednorazową składkę za rejestrację płatnika. Od tego momentu jesteśmy zobowiązani, aby prowadzić Ewidencję sprzedaży i zakupów Vat. Jest ona potrzebna nie tylko w razie kontroli, ale też ze względów praktycznych. To dzięki niej będziemy bowiem wiedzieli jako konkretnie kwotę musimy odprowadzić. Podatek możemy opłacać miesięcznie lub kwartalnie. Należy go opłacać do 25 dnia, każdego miesiąca następującego po okresie, rozliczeniowym. Należy go od odprowadzać do Urzędu Skarbowego, który jest dla nas właściwy ze względu na adres siedziby firmy (a nie miejsce zamieszkania).

Czy warto zostać VAT-owcem?

Kiedy nosimy się z zamiarem prowadzenia własnej działalności gospodarczej musimy się zdecydować czy zamierzamy czy też nie opłacać podatek VAT czyli podatek od towarów i usług. Bardzo dużo szczególnie małych firm nie ma obowiązku odprowadzania VAT-u. Jednak coraz więcej z nich decyduje się też z tego zwolnienia zrezygnować. To czy warto go opłacać czy też nie zależy w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności. W praktyce podatek VAT jest w rzeczywistości opłacany przez naszych klientów. My jedynie odprowadzamy go do Urzędu Skarbowego. Musimy jednak zwrócić uwagę na to, że my sami również korzystamy z usług innych firm. Przykładowo składamy zamówienia na fakturę VAT. Jeżeli nie zostaniemy płatnikami VAT, to będziemy musieli sami opłacić podatek. Poza tym musimy wziąć pod uwagę, że o ile niewielkim potencjalnym odbiorcom bardzo często nie zależy na fakturze, to jeżeli zależy nam na współpracy z poważnymi kontrahentami, to bardzo często będą oni od nas żądali wystawienia faktury VAT. Dzięki temu będą mogli bowiem sobie odliczyć tę kwotę od podatku. Wielu poważnych kontrahentów po usłyszeniu stwierdzenia, że nie wystawiamy faktury VAT może po prostu zrezygnować z naszych towarów czy usług. Jeśli zaś zakładamy, że naszymi klientami będą przede wszystkim osoby prywatne, a prowadzenie firmy nie będzie się związało z częstymi opodatkowanymi transakcjami, to nie ma sensu upierać się przy tym aby zostać VAT- owcem.

Zakładanie działalności – zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym

Obecnie kiedy zakładamy działalność gospodarczą pierwszą formalnością, która nas czeka jest złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG. Później cała machina rusza samoistnie. Zgłoszenie to zostaje bowiem również przekazane do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarczych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. W tym ostatnim przypadku jeżeli posiadaliśmy już wcześniej Numer Identyfikacji Podatkowej to w swojej niezmienionej wersji zostaje on przypisany do naszej działalności gospodarczej. Jeżeli zaś jeszcze nie posiadamy takiego numeru to zostanie on nam nadany najpóźniej do trzech dni od momentu złożenia wniosku. Chociaż zazwyczaj informację o tym, jaki to numer możemy znaleźć już nazajutrz po złożeniu wniosku. Można go łatwo znaleźć korzystając ze specjalnej wyszukiwarki. Nieco inaczej wygląda procedura w przypadku, kiedy zamierzamy założyć spółkę. Wtedy należy bowiem dodatkowo złożyć NIP2 oraz NIPD. Numer NIP to jedno. Jednak poza nim należy także określić sposób odprowadzania podatku, a mianowicie to czy zamierzamy zostać podatnikiem VAT. Należy przy tym pamiętać o następujących zależnościach podatek VAT opłacamy w urzędzie, do którego przynależymy ze względu na adres firmy. Z kolei podatek dochodowy odprowadzamy do urzędu, który jest dla nas właściwy ze względu na adres zamieszkania.

Wypełniając wniosek do CEIDG korzystaj z Polskiej Klasyfikacji Działalności

Zanim nasza własna firma ruszy na dobre musimy spełnić szereg wymogów i załatwić sporo formalności. Chociaż należy uczciwe przyznać, że ich lista w stosunku do lat ubiegłych znacznie się skróciła. Pierwszy i najważniejszy krok to złożenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Dzięki temu załatwimy kilka czynności jednoczenie, nie tylko składamy informację o założonej działalności gospodarczej do właściwego dla siebie urzędu gminy, ale też załatwiamy jednocześnie wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarczych (w związku z czym przyznany nam zostaje numer REGON, zgłaszamy dane aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego (w tym momencie musimy także zadeklarować wybór formy opodatkowania) i wreszcie zgłaszamy się jako płatnik do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek taki wypełniamy za pośrednictwem komputera, wysyłając go drogą elektroniczną lub też składając go w urzędzie gminy. Wszelkie zmiany dotyczące prowadzenia firmy również będziemy składali tą samą drogą. Co ważne w wniosku tym musimy wpisać rodzaj i zakres działalności gospodarczej. Nie możemy jednak w tym miejscu puścić wodzom fantazji wymieniając jakiś wyszukany typ działalności. Musimy skorzystać z gotowych klasyfikacji, jakie znajdują się w spisie PKD, więc Polskiej Klasyfikacji Działalności. Każda z czynności ma swój przypisany numer.

Jakie korzyści wynikają z obecnej formy zgłoszenia do CEIDG?

Wiele osób, które zamierza otworzyć założyć własny biznes przeraża nieco bieganina po urzędach i ogrom formalności, jakie wiążą się z założeniem własnej działalności gospodarczej. Tymczasem okazuje się, że formalności tych nie jest wcale aż tak dużo i że sporą część z nich możemy załatwić jednorazowo i to dodatku w zasadzie bez ruszania się sprzed ekranu komputera. Pierwsza czynnością, jaka musimy wykonać jest wpisu do CEIDG czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Gotowy formularz pobieramy ze strony internetowej i wysyłamy go drogą elektroniczną. Aby był on ważny musimy oczywiście go podpisać. Możemy to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego, wykorzystując tzw. profil zaufany lub też po prostu podpisując go odręcznie i dostarczając osobiście do właściwego dla siebie urzędu gminy. Można powiedzieć, że dzięki złożeniu tego formularza jesteśmy w stanie upiec nie tylko dwie, ale kilka pieczeni przy jednym ogniu. Ponieważ dzięki temu formularzowi zostanie nam jednocześnie nadany numer REGOB zostanie złożone zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (wiążące się z nadaniem lub przypisaniem numeru NIP i wyborem danej formy opodatkowania). Po złożeniu tego wniosku następuje także automatyczne zgłoszenie płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Łatwe więc zauważyć, że taka formuła zaoszczędzi nam wielu różnych wizyt w urzędach.

Złożenie wniosku do CEIDG

Zanim założymy własną firmę musimy nie tylko obmyślić odpowiedni biznesplan oraz gromadzić odpowiednią ilość gotówki, ale też załatwić szereg formalności, jakie wiążą się z założeniem własnej działalności gospodarczej. Pierwszy krok jaki należy wykonać to wypełnienie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacjo Działalności Gospodarczej. Wniosek ten należy wypełnić w formie elektronicznej. Z rozwiązania takiego wynika wiele korzyści. Po pierwsze system automatycznie sprawdza poprawność wypełnionych danych. Po drugie automatycznie podstawia w następne pola informacje już raz wypełnione. Poprawne wypełnienie wniosku to jedno. Jeżeli jednak ma on być ważnym dokumentem, to musi zostać podpisany. Jeżeli posiadamy podpis elektroniczny, to sprawa jest prosta. (Podpis taki można załatwić odpłatnie np. w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.) Możemy także postarać się o tzw. profil zaufany (zazwyczaj możemy to zrobić w Urzędzie skarbowym, do którego przynależymy), więc po prostu złożyć tam wzór podpisu. Jest to operacja bezpłatna. Dzięki niej będziemy mogli wielokrotnie wysłać różne dokumenty i potwierdzenia właśnie drogą elektroniczną. Możemy także postąpić w miarę tradycyjny sposób, a mianowicie wypełnić wniosek na komputerze lub odręcznie, podpisać go i osobiście dostarczyć go do właściwego dla siebie urzędu gminy.