sylwia gaczorek ask - Part 4

1

2

3

4

5

 

Rozwiązanie spółki partnerskiej

Spóła partnerska pomimo swoich niekwestionowanych zalet wynikających z tego jak funkcjonuje czasami staje w obliczu takiej sytuacji, gdy jej właściciel muszą podjąć ważną decyzję o tym, że jej dalsze istnienie nie jest opłacalne. Nie jest to jednak takie proste i żeby zamknąć tego typu działalność trzeba najpierw spełnić kilka niezbędnych do tego typu operacji administracyjnych czynników. Pierwszym z takich czynników jest złamanie postanowień umowy wspólniczek, która została spisana na samym początku działalności danej spółki. Jeżeli któryś z jej właścicieli umyślnie łamie owe postanowienia to drugi ma prawo wystąpić o zlikwidowanie spółki z powodu umyślnego łamania postanowień umowy. Drugim czynnikiem, który może wpłynąć na zamknięcie spółki partnerskiej jest jednogłośna uchwała przegłosowana przez wszystkich wspólników danej firmy. Kolejną przyczyną zamknięcia spółki partnerskiej może być śmierć jednego z jej założycieli. W takim wypadku nie ma dalszego sensu ciągnąć działalności firmy w takiej formie, ponieważ spółka musi składać się, co najmniej z dwóch osób. W innym wypadku jest to zwykła firma. Następnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na zakończenie życia Spółki partnerskiej jest wymówienie umowy wspólniczek przez jednego ze wspólników. Może on zrobić to w każdej chwili i tak naprawdę nie musi mieć jakiegoś konkretnego powodu by móc tego typu działalność wykonać. Warto, więc zapoznać się z powyższą listą i znaleźć swój odpowiedni sposób na zamknięcie spółki partnerskiej, w której już nie chcemy być.

Czym jest spółka partnerska?

Spółki w Polsce są jedną z najpopularniejszych form prowadzenia interesów. Może to być spowodowane tym, że zazwyczaj ludzie nie posiadają środków na samodzielne prowadzenie firmy i potrzebują pomocy finansowej czy kreatywnej. W wyniku potrzeby spółki w polskim prawie zostały podzielone na wiele rodzaju, z których każdy ma jakieś konkretne cechy. Jedną z najbardziej interesujących oraz przykuwających uwagę są spółki partnerskie. Polegają one na tym, że łączą się w niej osoby, które paginą wykonywać wolny zawód. Nie są one w żaden sposób ze sobą związane. Muszą jedynie razem uiszczać koszty prowadzenia firmy. Chodzi o podatki oraz innego rodzaju opłaty wynikające z działalności gospodarczej. Ważną rzeczą, o której należy wspomnieć jest fakt, że w przypadku spółki partnerskiej można mówić o tak zwanej ograniczonej odpowiedzialności. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed nieuczciwymi partnerami. Jeżeli jeden wspólnik prowadzi nieczyste interesy za naszymi plecami i w ten sposób doprowadza spółkę partnerską do ruiny to my nie odpowiadamy za zaciągnięte przez niego długi oraz wszelkie inne zobowiązania. Jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie w Polsce, w której osoba, która cię najszybciej oszuka jest Twój wieloletni partner biznesowy. Warto, więc przed rozpoczęciem działalności najpierw zastanowić się nad tym, z kim prowadzimy interesy i w jaki sposób będą one prowadzone. Nie jest, bowiem trudno znaleźć wspólnika, który chętnie nas oszuka.

Rozwiązanie spółki jawnej

Spółka jawna jest w większości przypadków bardzo popularnym oraz korzystnym dla wszystkich jej właścicieli tworem gospodarczym. Są jednak wyjątki i czasem członkowie spółki jawnej dochodzą do wniosku, że nie warto dalej współpracować i zastanawiają się nad tym, w jaki sposób mogą się wypisać z niewygodnego układu. Aby zamknąć spółkę jawna muszą jednak być spełnione warunki, które na taką czynność pozwalają. Pierwszym warunkiem zamknięcia spółki jawnej jest złamanie zapisanych we wspólnie sporządzonej umowie wspólniczek zapisów przez jednego z członków. Należy pamiętać, że każda umowa jest tak skonstruowana, że reguluje to, co można robić lub czego trzeba unikać będąc wspólnikiem w spółce jawnej. Drugą okolicznością pozwalająca na zamknięcie spółki jawnej jest śmierć jednego z jej założycieli. W takim wypadku nie ma dalszej możliwości kontynuowania działalności spółki, ponieważ jeden właściciel spółki jest zaprzeczeniem jej definicji, która mówi o tym, żeby można było mówić o tego typu działalności gospodarczej trzeba dwóch osób. W innym wypadku nie ma, z kim robić spółki. Kolejną okolicznością zamknięcia spółki jawnej jest wypowiedzenie umowy wspólniczek przez jednego z jej założycieli. W każdej chwili jedne ze wspólników może zdecydować o tym, że nie chce dalej współpracować z drugim wspólnikiem. W takiej sytuacji umowa zostaje wypowiedziana i nie ma dalszej konieczności prowadzenia wspólnych biznesów. Ostatnią przyczyną, która może mieć wpływ na zawieszenie działalności spółki jawnej jest jednogłośna uchwała wszystkich jej członków.

Czym jest spółka jawna

Spółka jawna jest to jedna z ciekawszych rodzaju spółek, z jakimi mamy do czynienia w polskim prawie. Wynika to z faktu, że cały jej mechanizm polega na tym, aby dwie obce sobie osoby mogły w ramach obowiązujących przepisów połączyć swoje siły i razem zarabiać pieniądze. To jednak jest założenie każdej spółki. W spółce jawnej jednak, aby można było mówić o tym, że jest ona legalnie działająca oraz aktywna muszą zostać spełnione trzy tryby. Razem lub pojedynczo jednak jedne z nich musi zostać wypełniony. Pierwszym trybem powstania spółki jawnej jest porozumienie dwóch osób, które muszą spisać ze sobą umowę a w niej określić, jakie są zasady pracy w ich firmie i co poszczególni jej członkowie mogą robić a czego powinni unikać. Umowa musi być na piśmie inaczej nie będzie w żaden sposób ważna. Drugim trybem powstawania spółki jawne, który musi być spełniony jest przekształcenie spółki handlowej, której właściciele postanawiają nagle zmienić formę zatrudnienia oraz dotychczasowej działalności. Jest to stosunkowo rzadka sytuacja, ponieważ nie bardzo wiadomo, po co ktoś miałby robić tego typu rzeczy. Trzecim i ostatnim trybem pozwalającym na założenie spółki jawnej jest przekształcenie się w nią spółki cywilnej. Rozszerza to możliwości ich właścicieli i pozwala w sposób prostszy oraz bardziej efektywny pracować na dobory swojej firmy. Warto, więc zastanowić się przed założeniem swojej własnej firmy, jaką formę prawną ma ona przybrać. Wbrew pozorom ma to duży wpływ na to jak wyglądać będzie praca w przedsiębiorstwie oraz jakie będą w nim panować zasady.

Czym jest spółka

Wiele osób, które decydują się na założenie firmy w Polsce ma problem z zebraniem odpowiednich środków na rozpoczęcie swojej działalności lub po prostu brakuje im odpowiedniego pomysłu, ale czują, że nie nadają się do pracy na etacie. W takim przypadku z pomocą przychodzi bardzo dobra forma działalności gospodarczej, jaką jest spółka. Dzięki temu wynalazkowi prawnemu dwie osoby mogą razem założyć firmę i połączyć swoje siły w kwestii finansowej oraz kreatywnej tak by razem osiągnąć sukces, który przełoży się na konkretne pieniądze. Aby jednak można było takiego cudu dokonać trzeba najpierw podpisać umowę wspólniczką, która jasno określa to, co poszczególni członkowie mogą robić oraz czego robić nie powinni. Bez tego dokumentu żadna spółka nie może mieć miejsca i nikt nie ma prawa zarejestrować tego typu przedsięwzięcia. Zaletą spółki, której nie da się podważyć jest fakt, że żaden z jej członków nie odpowiada za straty, które firma przyniesie swoim prywatnym majątkiem. Jeżeli więc interes nie pójdzie tak jak wymarzyli sobie jego właściciele to odpowiadają oni tylko wśród swoich wierzycieli tym, co wnieśli do firmy w momencie jej zakładania. Może to uchronić biznesmenów przed utratą wszystkiego, co posiadają w przypadku niepowodzenia. Należy jednak pamiętać o tym, że poszczególni członkowie stanowią całość i jeden odpowiada za kroki poczynione przez drugiego. Zasada ta obowiązuje zarówno w podziale zysków, ale i przy zadłużeniach. Razem płyniecie na tym statku i razem z nim toniecie. Bez tego nie może być mowy o jakiejkolwiek spółce.

Czym jest PKD

Każda firma, która rejestruje swoją działalność na terenie rzeczpospolitej polskiej musi określić jasno profil swojej działalności oraz wyjaśnić, czym tak naprawdę ma zamiar się zajmować. Aby tego dokonać trzeba wybrać z ogólnie dostępnego i obowiązującego w całym kraju spisu punktów PKD. Są to punkty, które przypisane zostały do różnych kategorii oraz profili działalności. Każdy bez wyjątku musi znaleźć w spisie swój profil i dopisać go do oficjalnych informacji o firmie. Jeżeli więc prowadzimy sklep spożywczy to musimy odnaleźć odpowiednią kategorię w spisie PKD i przepisać pasujący do niej numer. Jeżeli jednak przez pięć lat prowadzimy interes polegający na sprzedaży ubrań a potem nagle pragniemy rozszerzyć swoją działalność na sprzedaż kurczaków z rożna musimy uzupełnić informację i dodać do danych o naszej działalności dodatkowe punkty PKD. Nie ma w gruncie rzeczy w tym niczego złego oprócz tego, że chcąc rozszerzyć swoją działalność musimy zapłacić za każdy kolejny punkt PKD 50 złotych. Jest to niezwykle nieuczciwe oraz zniechęcające do prowadzenia własnego interesu. Jak mamy zaufać państwu, skoro na każdym kroku chce ono zagrabić nasze pieniądze i nawet przy tak błahej rzeczy, jaką jest dopisanie do danych firmy kolejnego profilu działalności pobiera ono od nas opłaty. To nie ma sensu i tego typu praktyki kończą się zazwyczaj blokowaniem młodych przedsiębiorców ze względu na to, że nie mają oni wystarczającej ilości pieniędzy na każdą pieczątkę i podpis złożony przez urzędnika. Warto, więc przed założeniem firmy jasno określić to, czym ma się ona zajmować.

Czym jest REGON

W Polsce każdy przedsiębiorca musi posiadać kilka numerów oraz wpisanym do kilku rejestrów. W innym wypadku nie ma on prawa prowadzić legalnego biznesu w naszym kraju. Jednym z ważniejszych numerów jest NIP. Jest to ciąg cyfr, które pozwalają zidentyfikować daną osobę, jako podatnika oraz określić ile oraz kiedy ma zapłacić. Niedocenianym jednak numerem i często zapominanym jest legendarny REGON. Jest to numer, którego nazwa jest akronimem od słów Rejestr Gospodarki Narodowej. Jest to wbrew powszechnej opinii bardzo ważny numer, które służy do identyfikacji przedsiębiorcy i kontroli jego poczynań. REGON jest nadawany raz w życia, wiec, jeżeli jakiemuś człowiekowi nie uda się rozwinięcie jednej firmy i postanowi ją zamknąć to w momencie, gdy zechce on otworzyć nowy biznes dalej będzie posługiwał się tym samym numerem REGON. Jest to o tyle dobre rozwianie, że ludzi posiadający kilka przedsiębiorstw nie muszą legitymować się tysiącem numerów REGON a wystarczy im do tego tylko jeden. Oczywiście ma to też swoje złe strony. W Polsce zakładając firmę trzeba postarać się o wpisanie do kilku rejestrów oraz wyrobienie sobie kilku bardzo ważnych numerów identyfikacyjnych. Czy nie można by zrobić tego w ten sposób, aby przedsiębiorąca posługiwał się tylko numerem NIP i był wpisany tylko do jednego rejestru. Widocznie nie. Mało, kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że tego typu obłożenia wpływają na to, w jaki sposób rozwijaj się w Polsce przedsiębiorczość. Ludzie boją się zakładać własne firmy, ponieważ nie są pewni tego czy uda im się podołać wszelkim wymogom administracyjnym.

Czym jest NIP

Numer NIP to bardzo ważny ze względu na rozliczanie się obywatela z państwem aspekt. Oczywiście, aby zrozumieć, czym numer NIP jest trzeba najpierw zrozumieć jedną kwestię. Każdy pełnoletni obywatel pracujący legalnie na terenie Polski musi posiadać numer NIP ze względu na to, że pomaga to identyfikację jego, jako podatnika. Nie bez powodu NIP jest skrótem od Numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli idziemy do swojej pierwszej pracy to pracodawca na pewno spyta nas o numer NIP, który jest mu potrzebny do wypisania PIT-a na koniec roku. W innym wypadku nie będzie możliwości do zidentyfikowania danego podatnika o rozliczenia się z nim z podatków, które zapłacił lub powinien zapłacić. Do niedawna sytuacja w Polsce wyglądała tak, że każdy obywatel musiał posiadać numer NIP i posługiwać się nim przy wielu okazjach. Po ostatnich zmianach w prawie na szczęście numer NIP potrzebny jest tylko osobom, które posiadają działalność gospodarczą. Tylko oni muszą posługiwać się tego typu numerem. Jeżeli mowa o osobach fizycznych, które nie posiadają działalności gospodarczej to do załatwienia wszelkich spraw administracyjnych lub podatkowych wystarczy im numer PESEL, które jest przypisywany do każdego obywatela od razu po urodzeniu. Jest on, zatem dożywotni oraz nieulegający przedawnieniu ani żadnym zmianom. Na szczęście przepisy się zmieniły, ponieważ konieczność posiadania przez obywatela nieprowadzącego firmy tylu numerów była bezsensowna i w pewnym stopniu ograniczająca jego swobodę obywatelską.

Czym jest KRS

Każda firma musi spełniać kilka ważnych warunków i być wpisana do odpowiednich rejestrów, które prowadzi państwo. Służą one temu by w każdej chwili można było namierzyć przedsiębiorcę oraz uzyskać o nim jak najwięcej informacji. W przypadku jakiejkolwiek niepewnej lub nie do końca jasnej sytuacji można zwrócić się do odpowiednich urzędów lub wejść na odpowiednie strony w celu uzyskania potrzebnych danych. Jednym z takich rejestrów jest dobrze znaczny każdemu przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy. Jest on na tyle ważny, że na przykład przy zakładaniu spółki partnerskiej zaczyna ona legalnie funkcjonować dopiero wtedy, gdy adnotacja o nie zostanie wpisana do rejestru KRS. Jest to z jednej strony bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ państwo ma każdego przedsiębiorcę na talerzu, zaś z drugiej strony należy się zastanowić nad tym czy dobre jest posiadanie tak wielkiej bazy DANYCH. Oczywiście każdy przedstawiciel państwowego aparatu kontroli zapewni Was, że warto, ale są ludzie, którzy są zaniepokojeni zbieraniem tak dużej ilości danych przez rządy różnych państw. Nie zawsze może to być wykorzystywane do dobrych celów a ostatnie wydarzenia na świecie udowadniają, że władza korumpuje i dostęp do danych obywateli czasami jest wykorzystywany przeciwko nim. Nie ma pewności czy tak dzieję się w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego, ale jak to się mówi przezorny zawsze ubezpieczony. Nie ma jednak wyjścia i każdy zakładający w Polsce firmę człowiek musi posiadać swój numer KRS. Żadne protesty oraz wnioski nic nie dadzą. Numer KRS musi być i kropka.

Czym jest firma

W dzisiejszych czasach założenie firmy to jedyna szansa na to by żyć w miarę spokojnie i móc cieszyć się względnym dobrobytem. Jest to spowodowanemu wszechogarniającym nasz kraj kryzysem, którego skutki możemy obserwować przez ostatnie lata. Wielkie korporacje zamiast zatrudniać zwalniają swoich pracowników lub zabierają im cześć etatów. Jest to o tyle nieludzkie zachowanie, że nikt nie martwi się o to, że zwalniając człowieka z dnia na dzień możemy złamać mu życie oraz utrudnić funkcjonowanie jego rodzinie. Niestety taki mamy rynek i panujący dziki kapitalizm zbiera swoje żniwa. Jak więc zabezpieczyć się przed skutkami kryzysu i spróbować zawalczyć o swoje życie. Otóż jednym ze sposobów jest założenie swojej własnej firmy. Oczywiście nie jest to takie proste jak może się wydawać. Przede wszystkim bardzo ważny jest pomysł, czyli plan na to, co chcemy robić. Bez tego nie ma możliwości stworzyć dobrze funkcjonujący interes, który przyciągnie klientów i współpracowników. Drugą niezwykle ważną rzeczą, bez której żaden biznesmen nie będzie mógł się obejść są pieniądze. Są one potrzebne na rozruch oraz pierwsze inwestycje. Przydają się również w przypadku, gdy musimy przetrwać kilka pierwszych miesięcy, w których nie będziemy mieć żadnego zlecenia lub klienta. Czasami tak bywa i zanim machina marketingu zacznie działać trzeba uzbroić się w cierpliwość. Warto, więc przed założeniem firmy zgromadzić odpowiednie środki finansowe oraz przemyśleć dokładnie sprawę tego, co chcemy robić będą swoimi własnymi szefami. W innym przypadku może nas czekać spektakularna porażka.